БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ РЕЧНИК ПОДГОТВЯТ В СОУ "ЯВОРОВ"

14.10.2012, 14:12

 

Двуезичен речник ще подготвят ученици и учители от СОУ „Пейо Яворов” и Училище №21 в Крайова, Румъния. Той ще е част от съвместен двустранен проект по програма Коменски – „Учене през целия живот”, озаглавен “Целият свят е сцена” като фокусът е върху различните роли, които всички ние играем в живота. Избраните области са базирани на проучване на интересите на учениците и очертават основните им предпочитания - музика, мода, филми, обичаи, живота на тийнейджърите. През двегодишния период  под ръководството на координатора  Даниела Лазарова подрастващите  ще подготвят презентации и портфолия за училищния живот, обичаите и традициите и ще работят върху речника. В двете училища ще бъдат сформирани тийнейджърски творчески екипи с цел да се проектира мода за тийнейджъри. Участниците ще проведат проучвания за създаване на съвместна Топ десет музикална класация. Двете училища ще обединят усилия за написване на пиеса върху училищния живот, която ще се представи на финалната среща. Учениците ще разменят впечатления посредством видео-конферентни връзки.  За постигане на по-добра комуникация български и румънски ученици ще изучават съответно румънски и български език.

Проектът ще бъде пряко интегриран в учебната програма и ще включи  активното участие на цялата училищна общност, родителите и други партньори. Финансирането от 11 000 евро ще подпомогне реализирането на съвместните дейности както и размяната на визити през май 2013 и 2014 г.

 

 

 

 

The project is financed by the European Commission within the framework of Comenius LLP Programme.

The Europeam Commission and the National Agency are not held responsible for the contents of the published materials and the use of them.